14/2013 számú határozat az MNT demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXXVIII. rendes ülésén, 2013. december 3-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

       Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám, 2012. június 19-én H/10/2012 iratszám, 2012. szeptember 27-én H/18/2012 iratszám és 2013. június 5-én H/6/2013 iratszám alatt ).

 


2. szakasz

        A 7. szakasz (1) bekezdésében a a felsőoktatási képzés 4. éves hallgatója szövegrész a

következőképpen módosul:

a felsőoktatási alapképzés végzős hallgatója

 

      3. szakasz

        A 8. szakasz (2) bekezdésében  „a felsőoktatási képzés 4. éves hallgatója” szövegrész a következőképpen módosul:

a felsőoktatási alapképzés végzős hallgatója

 

4. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

5. szakasz

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

6. szakasz

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/14/2013___

Kelt: _2013. december 3-án__

 

 

      ___________________                                                          _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                        jegyző


14/2013 számú határozat az MNT demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról