Tájékoztatás

taj.jpg

Az Alkotmányban szavatolt anyanyelvű tájékoztatás - az oktatás, a művelődés, a hivatalos nyelv- és íráshasználat mellett - kulcsfontosságú a vajdasági magyar közösség számára. Minden állampolgárnak joga van a sajtó útján közölni alkotásait, nézeteit, amennyiben azok nem sértik az alkotmányos rendet.

Vajdaságban több mint száz tartományi, regionális, községi és helyi médium van, amely teljes egészében vagy részben magyar nyelven, nyomtatott, elektronikus formában, különböző megjelenési dinamikával magyar nyelvű tartalomszolgáltatást végez. Fennmaradásukra akkor van esély, ha összefognak, hogy a médiavezetők és az újságírók folyamatos kommunikációjával és a fejlett médiatechnológia alkalmazásával szavatoljáka régió gyors és hiteles tájékoztatását, amivel közelebb kerülhetünk Európához is. A Közigazgatási Hivatal az összefogást és a hatékony együttműködés erősítését szolgálja tevékenységével.Kapcsolódó hírek

Együttműködési megállapodást írtak alá hat vajdasági magyar médium képviselői

Az MNT szakmai konferenciát szervezett Szabadkán a Vajdasági Magyar Médiastratégiáról

Vajdasági Magyar Médiastratégia 2011-2016


A sajtószabadság és szólásszabadság elemi, demokratikus követelmény, de a szólásszabadságnak csak akkor lehet igazán értelme és eredménye a magyar közösség számára, ha párosul a szólás esélyével, a magyarul szólás, tájékoztatás és vélemény-nyilvánítás tényleges lehetőségével is. Az anyanyelvű tájékoztatás, tájékozódás és szabad információáramlás rendkívül fontos nemzeti öntudaterősítő, közösségfenntartó és érdekérvényesítő tényező a vajdasági magyarság számára. Ahhoz, hogy feladatai teljesítésével eredményesen szolgálja a közösséget, a médiának törekednie kell arra is, hogy minél több fogyasztóhoz eljusson, és nem kevésbé arra, hogy mindenütt, ahova eljut, „fogyasszák” is. A digitalizálás, az internetes rádiózás és tévézés új távlatokat nyit, új szemléletmódra kényszerít, és teljesen új megoldásokat igényel, de változásra, szemléletváltásra késztetnek a közösség változó igényei is. Ezért minden egyes médiaszereplőnek újra kell definiálnia saját szerepét, funkcióját, küldetését, piaci elhelyezkedését.

A Magyar Nemzeti Tanácsnak a 2011-2016. évi időszakra vonatkozó médiafejlesztési stratégiája a helyzetfelmérésen, a tendenciák értékelésén alapszik, továbbá meghatározza azokat a középtávú célokat, amelyek megvalósítására konkrét programokat irányoz elő. Megjelöli a legfontosabb közösségi érdekeket, a nemzeti jelentőségű intézményeket, a közösségi tevékenység alapelveit és módozatait, a fejlesztés irányait, valamint a Magyar Nemzeti Tanács legfontosabb feladatait a média területén. A jelölt időszakban útvezető az ésszerű, működőképes vajdasági magyar médiarendszer kialakításában, amely felöleli egész Vajdaságot, ugyanakkor kapcsolatban van a Kárpát-medence magyar médiahálózatával is.