Psihofizičko testiranje na mađarskom jeziku

U sedištu Nacionalnog saveta Mađara u Subotici je juče za 15 psihologa mađarske nacionalnosti organizovaa edukacija i oni će ubuduće u nadležnim kancelarijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Vojvodini moći da na mađarskom jeziku obavljaju testiranje psihofizičkih sposobnosti budućih prosvetnih radnika, što je inače obavezno pre njihovog zapošljavanja. Takvo testiranje se, naime, do sada obavljalo samo na srpskom jeziku, uz pomoć testova koji su imali za pripadnike mađarske zajednice nepoznate socio-kulturne sadržaje.

Nacionalni savet Mađara je nakon dugih pregovora o rešavanju ovog problema potpisao sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, na osnovu kojeg je do kraja budžetske godine ovaj manjinski savet preuzeo obavezu finansiranja i koordiniranja posla oko testiranja budućih prosvetara na mađarskom jeziku, u okviru kojeg je održanoi stručno osposobljavanje psihologa. – Za očekivati je da će ovom edukacijom biti stavljena tačka na višemesečne neuspešne napore za uvođenje psihološkog testiranja na mađarskom jeziku, zbog čega je Nacionalni savet Mađara krajem prošle godine pokrenuo i postupak kod Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i kod Zaštitnika građana Srbije zbog jezičke diskriminacije prilikom zapošljavanja prosvetnih radnika uz mađarske nacionalne zajednice. Dok su republički Zaštitnik građana i Pokrajinski ombudsman od prvog dana podržavali inicijativu za rešavanje problema, dotle Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije formulisala konkretno mišljenje o činjenici diskriminacije, jedino je konstatovala da Nacionalna služba za zapošljavanje, koja sprovodi testiranje, nije odgovorna za rešavanje ovog pitanja. Bez obzira na to što je prethodilo, međutim, za očekivati je da će već tokom leta biti stvorena mogućnost za psihofizičko testiranje na mađarskom jeziku – saopštio je Nacionalni savet Mađara.