Mađarski u državnoj službi

Mađarski nacionalni savet već duže vreme radi na stvaranju uslova za bolju primenu jezika nacionalnih manjina u državnoj administraciji, a prvi koraci su bili seminari o važnosti poznavanja jezika manjina u državnim službama, kojih je održano nekoliko proteklih godina. Ovih dana subotička televizija Panon, koja priprema program na mađarskom jeziku, počela je da emituje seriju promotivnih priloga, koja je takođe pokrenuo Nacionalni savet Mađara u Srbiji, a njima se popularizuje mađarski jezik u službenoj upotrebi.

Za radnike koji rade u državnoj administraciji pripremnjena je specijalna brošura u kojoj se nalaze najvažnije informacije o praksi višejezične administracije, kao i o pravilima višejezičnih sudskih postupaka. Savetnica za upotrebu maternjeg jezika Nacionalnog saveta Mađara Katinka Beretka navodi da je objavljen i specijalni dvojezični priručnik za učenje mađarskog jezika, a namenjena je zaposlenima u zdravstvu, preneo je portal na mađarskom "Vajdasag ma - Vojvodina danas".

"Ovi priručnici, međutim, nikako ne mogu zameniti dobro poznavanje jezika radnika koji rade u državnoj administraciji, i to pre svega sa građanim mađarske nacionalnosti, a za ozbiljnije upoznavanje sa mađarskim jezikom njima je namenjen udžbenik mađarskog jezika kao stranog jezika, koji sadrži detaljna objašnjenja na srpskom jeziku i koji uskoro izlazi iz štampe. Istovremeno , pripremljena je i njegova audio-verzija", navodi Katinka Beretka.

 

V.L.

Izvor: Danas, Rubrika: Vojvodina

23.10.2013.