Позив за доделу Награде „За службену употребу мађарског језика“

Одбор за употребу језика Националног савета мађарске националне мањине расписује конкурс за доделу

НАГРАДЕ „ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА“

ради признавања делатности особа које су се истакле својим изузетним резултатима у области службене употребе мађарског језика. Свечана додела Награде се организује поводом Светског дана мањина.

Може да се кандидује свако физичко лице мађарске и не мађарске националне припадности са српским држављанством и пребивалиштем у Србији које је свом делатношћу у великој мери допринело остваривању службене употребе мађарског језика. Предлагачи могу бити чланови Одбора за употребу језика и Националног савета мађарске националне мањине, грађани, органи са јавним овлашћењима и остале установе, односно невладине организације.

Документација за предлагање кандидата награђених и Одлукaо оснивању награде „За службену употребу мађарског језика“, односно о условима и поступку  њене доделеналазе се на сајтуhttp://www.mnt.org.rs/sr/917-Poziv-za-dodelu-Nagrade-Za-sluzbenu-upotrebu-madjarskog-jezika.

О додели Награде одлучује Одбор за употребу језика Националног савета мађарске националне мањине до 16. децембра 2013. године.

Материјал за предлагање можете послати преко поште на адресу Националног савета мађарске националне мањине (24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2) или преко електронске поште на office@mnt.org.rs.

Рок за достављање је 06. децембра 2013., 16:00 сати.

На коверти, односно у предмету е-мајла назначити: Награда „За службену употребу мађарског језика“.

Са питањима обратите се Катинки Беретки, саветници за службену употребу језика Националног савета мађарске националне мањине на beretka@mnt.org.rsили телефоном на 024/524 534.

 

                   Одбор за употребу језика

                 Националног савета мађарске националне мањине