Službena upotreba jezika

book.jpg

U manjinskoj sredini Službena upotreba jezika predstavlja jedno od pitanja koja se najviše dotiču samih ljudi, mada oni koje to tangira često i ne znaju koja su mesta i situacije, kada imaju pravo i mogućnost da upotrebljavaju svoj maternji jezik.  Radi se o neiformisanosti, koju Administrativni ured želi da izmeni što pre.

To neće biti   puko informisanje o postojećim pravima, već  preduzimanje konkretnih koraka u cilju rešavanja praktičnih problema.

Među kratkoročnim planovima nalazi se organizovanje kurseva srpskog  i mađarskog jezika za službenike koje se bave sa strankama, kontinuirana analiza situacije i efikasno reagovanje na pitanja koja se tiču upotrebe jezika kod lokalnih samouprava, institucija, jedinstvena  lista srednjoškolskih predmeta i smerova/odeljenjana mađarskom jeziku, detaljnije upoznavanje mladih stručnjaka sa pravilnim korišćenjem stručnog jezika, kao i prevod testova o ispunjavanju psihofizičkih zahteva.